Nhảy tới nội dung

URL Decode (Giải mã)

Giải mã URL

Vui lòng nhập dữ liệu cần giải mã.

Cung cấp giải pháp nhanh chóng cho việc giải mã URL


Về URL Decode

URL Decode là một công cụ trực tuyến đơn giản, cung cấp giải pháp nhanh chóng cho việc giải mã URL


URL Decode là gì

URL encoding và decoding (Mã hóa và giải mã URL) là quá trình biến đổi và khôi phục các ký tự đặc biệt trong URL. URL chứa một số ký tự đặc biệt như dấu cách, dấu hỏi, dấu phần trăm và nhiều ký tự khác có ý nghĩa đặc biệt hoặc không được phép sử dụng trực tiếp trong URL. Chức năng của URL encoding và decoding là đảm bảo rằng các ký tự đặc biệt trong URL có thể được truyền và xử lý đúng cách.

URL decoding là quá trình khôi phục các ký tự đặc biệt đã được mã hóa trong URL, biến chúng trở lại thành các ký tự ban đầu. Điều này giúp đảm bảo rằng URL duy trì định dạng và ý nghĩa đúng trong quá trình truyền tải hoặc xử lý.


Cách sử dụng URL Decode

Chỉ cần nhập dữ liệu cần giải mã vào phần "Vui lòng nhập dữ liệu cần giải mã" ở dưới, sau đó nhấn "Giải mã" để nhận kết quả giải mã.