Nhảy tới nội dung

Timestamp Chuyển đổi

Thời gian hiện tại


Timestamp Chuyển đổi
Trang web cung cấp việc chuyển đổi giữa Timestamp và định dạng ngày giờTimestamp là gì?

Timestamp là một cách phổ biến được sử dụng trong ngôn ngữ lập trình để theo dõi thời gian đã trôi qua một cách dễ dàng, thường được biểu diễn bằng giây hoặc mili giây.

Timestamp: 0 => Thời gian GMT: Ngày 1 tháng 1 năm 1970, 0 giờ


Hướng dẫn sử dụng Trình chuyển đổi Timestamp

Trang web cung cấp việc chuyển đổi giữa Timestamp và định dạng ngày giờ

  • "Timestamp hiện tại" sẽ hiển thị thời gian mở trang web, bạn có thể chuyển đổi hiển thị thời gian thời gian thực bằng cách bật/tắt công tắc "Thời gian thời gian thực"
  • "Chuyển đổi" có "Unix Timestamp (giây)", "Unix Timestamp (mili giây)", "Định dạng ngày giờ địa phương", bạn có thể nhập bất kỳ giá trị nào, sau đó bấm vào nút "Chuyển đổi" ở phía sau, hai trường còn lại và "Định dạng ngày giờ ISO 8601" sẽ được chuyển đổi sang giá trị tương ứng