Nhảy tới nội dung

Trình Tạo Số Ngẫu Nhiên

Tạo số ngẫu nhiên

  ~  

Dễ dàng và nhanh chóng tạo ra từ 1 đến 100 bộ số ngẫu nhiên, bạn có thể chọn giữa tạo số "có thể lặp lại" hoặc "không thể lặp lại," và cung cấp tính năng sao chép nội dung và tải xuống tệp văn bản trực tiếp.


Về Trình Tạo Số Ngẫu Nhiên

Trình tạo số ngẫu nhiên (random number generator) cho phép bạn tùy chỉnh giá trị tối thiểu và tối đa. Chương trình sẽ chọn ngẫu nhiên một số nằm trong khoảng từ giá trị tối thiểu đến tối đa. Bạn có thể lựa chọn giữa "có thể lặp lại," nghĩa là các số có thể được tạo hoàn toàn ngẫu nhiên mà không bị ảnh hưởng bởi những số đã tạo trước đó, hoặc "không thể lặp lại," nghĩa là các số đã tạo trước đó sẽ bị loại bỏ, và số lượng số tạo ra "không thể lặp lại" sẽ không được nhiều hơn sự chênh lệch giữa giá trị tối thiểu và tối đa.


Cách Sử Dụng Trình Tạo Số Ngẫu Nhiên

Hãy bắt đầu bằng cách nhập giá trị "tối thiểu" và "tối đa" cùng với việc chọn "Có cho phép lặp lại?" sau đó, nhập số lượng kết quả bạn muốn tạo ra ở ô "Nhập số lượng kết quả," bạn có thể tạo tối đa 100 bộ số một lúc. Nhấn nút "Tạo" và kết quả sẽ hiển thị bên dưới. Bạn có thể nhấn "Tải xuống" để tải xuống tệp văn bản hoặc nhấn vào "Sao chép vào clipboard" để sao chép vào clipboard và dán vào nơi thích hợp.