Nhảy tới nội dung

Máy tính lãi kép

Tính lãi kép (bao gồm định kỳ)


Lãi kép là gì

"Lãi kép" là một phương pháp tính lãi, ngoài số tiền gốc ban đầu, lãi kép sẽ tính lãi vào số tiền gốc để tính toán lãi tiếp theo, đạt được hiệu quả lăn chuyển lợi nhuận.


Công thức lãi kép

FV=PV(1+i)nFV = PV(1+i)^n

FV (Giá trị tương lai): Giá trị tương lai, nghĩa là số tiền cuối cùng

PV (Giá trị hiện tại): Giá trị hiện tại, tức số tiền gốc

i: Lãi suất hoặc tỷ lệ lợi nhuận dự kiến

n: Kỳ hạn


Hiệu ứng lãi kép

Ví dụ: Số tiền gốc 100, lãi suất năm 20%

Năm thứ nhấtNăm thứ haiNăm thứ ba
Lãi kép100 * (1+20%) = 120120 * (1+20%) = 144144 * (1+20%) = 173
Lãi đơn100 + (100*20%) = 120120 + (100*20%) = 140140 + (100*20%) = 160

Trong ví dụ này, khác biệt của năm thứ hai là 4, năm thứ ba là 13, càng dài kỳ hạn, lãi suất càng cao, hiệu ứng lãi kép càng trở nên rõ ràng hơn.


Hướng dẫn sử dụng máy tính lãi kép

Trang web hỗ trợ tính toán "Lãi kép đơn" và "Lãi kép định kỳ", và cung cấp biểu đồ so sánh "Lãi kép" và "Lãi đơn", "Số tiền gửi" và biểu đồ tải xuống.

Tính lãi kép đơn

Chỉ cần điền vào "Số tiền gốc", "Lãi suất năm" và "Kỳ hạn", tần suất lãi kép mặc định là "năm", có thể thay đổi thành "tháng". Sau khi nhấp vào "Tính toán", phía bên phải sẽ tạo ra biểu đồ giá trị đáo hạn hàng năm và tỷ lệ lợi nhuận tính toán và cung cấp tải xuống.

Tính lãi kép định kỳ

Ngoài "Số tiền gốc", "Lãi suất năm" và "Kỳ hạn" ban đầu, vui lòng đánh dấu "Lãi kép định kỳ", nhập "Số tiền gửi hàng tháng", số tiền gửi bắt đầu tính từ tháng thứ hai, do tần suất gửi tiền là "tháng", nên chỉ cung cấp tần suất lãi kép là "tháng". Sau khi nhấp vào "Tính toán", phía bên phải sẽ tạo ra biểu đồ giá trị đáo hạn hàng năm và tỷ lệ lợi nhuận tính toán và cung cấp tải xuống.