Nhảy tới nội dung

Base64 Encode(Mã hóa)

Mã hóa Base64

Vui lòng nhập dữ liệu cần mã hóa.

Cung cấp chức năng mã hóa dữ liệu gốc thành định dạng Base64 nhanh chóng


Về Base64 Encode

Base64 Encode là một công cụ trực tuyến đơn giản, cung cấp chức năng mã hóa dữ liệu gốc thành định dạng Base64 nhanh chóng


Base64 Encode là gì

Base64 là một cách mã hóa phổ biến được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu nhị phân thành các ký tự tập hợp ASCII. Chức năng của mã hóa và giải mã Base64 trong quá trình truyền dữ liệu hoặc lưu trữ dữ liệu bao gồm email MIME và một số dữ liệu phức tạp trong XML, chuyển đổi dữ liệu nhị phân thành định dạng văn bản để dễ dàng trao đổi và xử lý trên các hệ thống hoặc phương tiện khác nhau.

Mã hóa Base64 chia dữ liệu nhị phân thành các nhóm mỗi 6 bit, và chuyển đổi mỗi nhóm bit thành ký tự có thể in được tương ứng. Lợi ích của việc làm này là tránh các ký tự đặc biệt hoặc ký tự điều khiển xuất hiện trong quá trình truyền, đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Dữ liệu sau khi mã hóa Base64 sẽ dài hơn một chút so với dữ liệu gốc, vì mỗi 3 byte dữ liệu nhị phân sẽ được chuyển đổi thành 4 ký tự Base64.


Cách sử dụng Base64 Encode

Chỉ cần nhập dữ liệu cần mã hóa vào dưới phần "Vui lòng nhập dữ liệu cần mã hóa", sau đó nhấp vào "Mã hóa", bạn sẽ nhận được kết quả mã hóa.