Nhảy tới nội dung

Base64 Decode(Giải mã)

Giải mã Base64

Vui lòng nhập dữ liệu cần giải mã.

Giải mã nhanh chóng từ Base64, chuyển đổi dữ liệu gốc thành định dạng đọc được bởi con người


Về Giải mã Base64

Giải mã Base64 là một công cụ trực tuyến đơn giản, giúp bạn giải mã nhanh chóng từ Base64, chuyển đổi dữ liệu gốc thành định dạng đọc được bởi con người


Giải mã Base64 là gì

Base64 là một cách mã hóa phổ biến được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu nhị phân thành các ký tự tập hợp ASCII. Chức năng của mã hóa và giải mã Base64 trong quá trình truyền dữ liệu hoặc lưu trữ dữ liệu bao gồm email MIME và một số dữ liệu phức tạp trong XML, chuyển đổi dữ liệu nhị phân thành định dạng văn bản để dễ dàng trao đổi và xử lý trên các hệ thống hoặc phương tiện khác nhau.

Giải mã Base64 chuyển đổi lại dữ liệu nhị phân từ dữ liệu đã được mã hóa Base64. Thông qua việc giải mã, chúng ta có thể khôi phục dữ liệu trước khi mã hóa, để thực hiện các bước xử lý hoặc sử dụng tiếp theo.


Cách sử dụng Giải mã Base64

Chỉ cần nhập dữ liệu cần giải mã vào dưới phần "Vui lòng nhập dữ liệu cần giải mã", sau đó nhấp vào "Giải mã", bạn sẽ nhận được kết quả giải mã.