Nhảy tới nội dung

Trình Tạo UUID

Tạo UUID

Dễ dàng và nhanh chóng tạo ra từ 1 đến 100 bộ UUID, bạn có thể sao chép nội dung hoặc tải xuống văn bản trực tiếp.


Về Trình Tạo UUID

Trình Tạo UUID (UUID generator) là một công cụ được sử dụng để tạo ra UUID (Universally Unique Identifier), viết tắt là UUID. Sử dụng trình tạo UUID, bạn có thể nhanh chóng tạo ra các định dạng độc nhất và sử dụng chúng trong các ứng dụng cần có các định dạng độc nhất. Trình tạo UUID là một công cụ hữu ích cho việc phát triển ứng dụng, tạo định danh duy nhất hoặc theo dõi dữ liệu.


UUID Là Gì?

UUID (Universally Unique Identifier), được dịch là "Mã định danh duy nhất phổ biến," là một chuỗi 128 bit được sử dụng để xác định thông tin trong hệ thống máy tính. UUID thường được tạo thành từ các yếu tố như số ngẫu nhiên, timestamp và thông tin phần cứng.

Khi được tạo theo phương pháp tiêu chuẩn, UUID thường có tính độc nhất trong các ứng dụng thực tế.

UUID được sử dụng rộng rãi trong các tình huống cần có các giá trị độc nhất, ví dụ như khóa chính trong cơ sở dữ liệu và nhiều ứng dụng khác.


Cách Sử Dụng Trình Tạo UUID

Hãy nhập số lượng UUID bạn muốn tạo vào ô "Nhập số lượng UUID," bạn có thể tạo tối đa 100 bộ UUID trong một lần. Sau đó, nhấn vào "Tạo" và kết quả sẽ hiển thị ở phía dưới. Bạn có thể nhấn "Tải xuống" để tải xuống tệp văn bản hoặc nhấn "Sao chép vào clipboard" để sao chép vào clipboard và dán vào nơi thích hợp.