Nhảy tới nội dung

Giải mã mã QR

Quét mã QR

Tải lên tệp mã QR

Cách sử dụng quét tệp mã QR

Chọn tệp mã QR để tải lên, kích thước tệp bị giới hạn là 10 MB, nếu tệp được tải lên đúng định dạng, nội dung của mã QR sẽ được giải mã trong cột "Văn bản giải mã mã QR".

Quét mã QR này chỉ giải mã văn bản, không thực thi trực tiếp, vì vậy hãy sử dụng một cách an toàn.