Nhảy tới nội dung

Trình tạo Mật khẩu

Tạo mật khẩu

Độ dài mật khẩu
 

Có thể tùy chỉnh "Độ dài mật khẩu" và liệu bạn cần "Chữ thường," "Chữ hoa," "Số," và "Ký tự đặc biệt" hay không. Có thể tạo từ 1 đến 100 bộ mật khẩu ngẫu nhiên cùng cung cấp tính năng sao chép và tải xuống tệp văn bản trực tiếp.


Về Mật khẩu

Mật khẩu là cơ chế được sử dụng để bảo vệ dữ liệu hoặc tài nguyên khỏi việc truy cập trái phép, nó bao gồm các ký tự, số và ký tự đặc biệt, độ mạnh của mật khẩu là tiêu chí quan trọng để đánh giá tính bảo mật của nó. Một mật khẩu mạnh cần có các đặc điểm sau:

  • Độ dài: Mật khẩu nên đủ dài, mật khẩu càng dài thì khó bị đoán đúng hơn.
  • Sự phức tạp: Mật khẩu nên bao gồm cả chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt để tăng khả năng khó bị đoán đúng.
  • Sự ngẫu nhiên: Mật khẩu nên được tạo ngẫu nhiên, tránh sử dụng các từ hoặc số dễ đoán.

Về Trình tạo Mật khẩu

Cung cấp tính năng tạo mật khẩu ngẫu nhiên, bạn có thể tùy chỉnh "Độ dài mật khẩu" và quyết định liệu cần "Chữ thường," "Chữ hoa," "Số," hay "Ký tự đặc biệt" phụ thuộc vào yêu cầu của các trang web khác nhau.

Có thể tạo từ 1 đến 100 bộ mật khẩu ngẫu nhiên cùng cung cấp tính năng sao chép nội dung và tải về tệp văn bản trực tiếp.

Mật khẩu được tạo ra từ trình duyệt phía giao diện người dùng và website này sẽ không ghi lại bất kỳ cách nào về các mật khẩu được tạo ra, vui lòng sử dụng một cách an toàn.


Cách sử dụng Trình tạo Mật khẩu

Hãy nhập số lượng mật khẩu bạn muốn tạo ở ô "Vui lòng nhập số lượng mật khẩu," bạn có thể tạo tối đa 100 bộ mật khẩu một lúc. Sau đó, nhấn nút "Tạo," kết quả sẽ hiển thị ở phía dưới và bạn có thể nhấn nút "Tải về" để tải xuống tệp văn bản hoặc nhấn vào "Sao chép vào bộ nhớ tạm" để sao chép vào clipboard và dán ở nơi thích hợp.