Nhảy tới nội dung

Chuyển đổi nhị phân, thập phân, bát phân, thập lục phân

Chuyển đổi Nhị phân, Bát phân, Thập phân, Thập lục phânCung cấp chuyển đổi giữa các giá trị nhị phân, bát phân, thập phân và thập lục phân.


Nhị phân

Nhị phân (bin) là hệ thống số cơ số 2. Các ký hiệu của nó là 0 và 1.

  • Nhị phân được sử dụng trực tiếp bởi các cổng logic trong mạch điện tử. Nó thường được sử dụng trong các máy tính hiện đại và các thiết bị phụ thuộc vào máy tính.

Bát phân

Bát phân (oct) là hệ thống số cơ số 8. Các ký hiệu của nó là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7.


Thập phân

Thập phân (dec) là hệ thống số cơ số 10. Các ký hiệu của nó là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9.

  • Thập phân là hệ thống số được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

Thập lục phân

Thập lục phân (hex) là hệ thống số cơ số 16. Các ký hiệu của nó là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E và F.

  • Thập lục phân thường được sử dụng trong các hệ thống máy tính và các ngôn ngữ lập trình.

Bảng chuyển đổi

Thập phânNhị phânBát phânThập lục phân
0000
1111
21022
31133
410044
510155
611066
711177
81000108
91001119
10101012A
11101113B
12110014C
13110115D
14111016E
15111117F